top of page

Disclaimer

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.

Op de inhoud en vormgeving van deze site, de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van Route du Sud of andere rechthebbenden en worden beschermd door (internationale) wetgeving. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Route du Sud of andere rechthebbenden, indien vermeld op de website, te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Route du Sud geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert. Route du Sud sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

-de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;

-de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van Route du Sud geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten, software en andere objecten;

-(vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek van de website(s), of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s). Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Koppelingen naar websites die niet van Route du Sud zijn

De Route du Sud - websites kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. Route du Sud heeft geen zeggenschap over die sites. Route du Sud is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik

Route du Sud zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. Route du Sud behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Route du Sud de toegang tot de webpagina monitoren.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Route du Sud - website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar loek.hermans@rdsvins.nl.

Privacy-beleid

Hier wordt uiteengezet hoe Route du Sud informatie gebruikt en beschermt wanneer u deze website gebruikt. Route du Sud draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u gegevens achterlaat waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kunt u ervan verzekerd zijn dat deze alleen zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. 

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wij wettelijk verplicht zijn dit te doen. 

Welke informatie kunnen we verzamelen?

Naam

Contactgegevens zoals email-adres

Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses

Andere informatie die relevant is voor het maken van aanbiedingen

Wat doen we met de informatie die we verzamelen?
We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u te voorzien van een betere service, en in het bijzonder om de volgende redenen:

Het completeren van ons administratief systeem

Het correct afhandelen van bestellingen

Het verbeteren van het aanbod van onze producten

Het periodiek en met permissie sturen van promotionele e-mails over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u wellicht interessant vindt via het e-mailadres dat u heeft verstrekt

Wij kunnen contact met u opnemen per e-mail, telefoon, fax of post

Het aanpassen van  de website op basis van uw interesses

Beveiliging van uw gegevens?
We dragen er zorg voor dat de gegevens die opgeslagen zijn op onze systemen afdoende beveiligd zijn. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, gebruiken we de nodige fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Kan ik mijn gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?
U heeft te allen tijde recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens. 

Hoe gebruiken we cookies?
Een cookie is een klein bestand dat met uw toestemming op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Na toestemming helpt de cookie ons bij het analyseren van het webverkeer en het afstemmen van de content op uw persoonlijke voorkeuren. Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u hier.

Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Echter, zodra u deze links gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee houden dat wij geen enkele controle hebben over deze websites. Daarom dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de bescherming en privacy van alle informatie die u verstrekt tijdens een bezoek aan dergelijke sites en vallen ze niet onder dit privacy-statement.

Beveiliging
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan aub contact met ons (zie contactpagina) op zodat we samenwerkend het vermeende probleem kunnen analyseren.

bottom of page